Privacyverklaring

Privacyverklaring

Caravanpark De Hofstee, hierna te noemen ‘Hofstee’, hecht waarde aan het beschermen van uw privacy en het ontwikkelen van technologie die u de meest geavanceerde en veilige online ervaring geeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op de www.caravanparkdehofstee.nl en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik van onze diensten. Door het gebruik van de website maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de verwerking van gegevens zoals die in deze verklaring worden beschreven.

Het verzamelen van uw persoonsgegevens

Hofstee verzamelt de volgende (persoons)gegevens door middel van het contactformulier en verkoop- en verhuurpagina.:

 • Naam, adres, woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • Aantal gezinsleden
 • E-mailadres

Hierbij maakt Hofstee gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie wordt, met inbegrip van uw IP-adres, overgebracht door Google op servers.Google kan deze informatie verschaffen aan derden indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De bezoekgegevens worden bijgehouden en Hofsteeverzamelt tevens anonieme demografische informatie met Google Analytics. Hierbij maakt Hofstee gebruik van privacy vriendelijke instellingen van Google.

Noot: op de website zijn mogelijk links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze met zorg geselecteerd zijn, draagt Hofstee geen verantwoordelijkheid ten aanzien van derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

Gebruik persoonsgegevens

Voor elke dienst wordt er door Hofstee gevraagd om bepaalde gegevens door te geven of in te vullen via de website. Deze gegevens zijn nodig voor het uitvoeren van diensten en worden zowel digitaal als op papier opgeslagen. Voorbeelden hiervan zijn:

 • E-mailadres die nodig is voor het verzenden van nieuwsbrief;
 • Contactgegevens voor het reserveren van een product of dienst;
 • Factuurgegevens voor het versturen van een factuur;
 • Gegevens voor het bijhouden van het klantenbestand;
 • Aanvullende gegevens voor eventuele klantonderzoek etc.;
 • Publiceren foto’s voor de website;
 • Ondernemers die in overleg met eigenaren werkzaamheden verrichten aan de staplaats of caravan/chalet (bv. Loodgieter);
 • Belastingaangifte, toeristenbelasting gemeente

Tevens biedt Hofstee ook losse verhuur van caravan/chalet aan. De persoonsgegevens die hiervoor verwerkt worden, zijn:

 • Naam, adres, woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • Kenteken voertuig;
 • Aantal personen
 • In sommige gevallen wordt de achternaam van de eigenaar opgenomen op de factuur als er sprake is van onderverhuur kosten

Bovenstaande gegevens worden alleen op papier bewaard in een kaartenbak en vervolgens ongeveer tien jaar in het archief opgeslagen in verband met controle door overheidsinstanties. Personen die hun caravan/chalet te huur aanbieden via Hofstee stemmen toe dat Hofstee vrij is in het (telefonisch) doorgeven van persoonsgegevens (achternaam, telefoonnummer en staplaatsnummer) aan geïnteresseerde huurders.

Bovenstaande gegevens zullen worden gebruikt om een beter inzicht te krijgen over onze diensten, zodat Hofstee de diensten kan verbeteren en de doelstellingen beter kan invullen. Hofstee verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om dewebsite te beheren en om de door u gevraagde services te leveren. Hofsteegebruikt uw persoonsgegevens ook om u op de hoogte te houden van andere producten of services die beschikbaar zijn vanaf Caravanpark De Hofstee en haar relaties. Hofstee  gebruikt of openbaart gevoelige persoonlijke gegevens, zoals ras, religie of politieke voorkeuren niet zonder uw toestemming. Deze data worden gebruikt voor tevredenheidsonderzoek en om te adverteren.

De Hofstee verwerkt persoonsgegevens voor de volgende grondslagen:

 • Toestemming van de betrokkenen persoon – toestemming kan gegeven worden door een vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting – voorbeelden zijn: facturen, loonadministratie, arbeidsovereenkomsten, kopie identiteitsbewijs, belastingaangifte
 • De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen – dit is aan de orde als het over een belang gaat dat essentieel is voor iemands leven of gezondheid en u die persoon niet om toestemming kunt vragen. Bijvoorbeeld wanneer er acuut gevaar dreigt maar iemand bewusteloos is of mentaal niet in staat is om toestemming te geven.

Derden

Hofstee verkoopt, noch verhuurt geen klantenlijsten aan derden. Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Hofstee  zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:

(a) te voldoen aan een uitvoeringsdecreet of aan een juridisch proces dat wordt gevoerd op Caravanpark De Hofstee  of de site;
(b) om de rechten of eigendom van Caravanpark De Hofstee te beschermen en verdedigen; en,
(c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Caravanpark De Hofstee, of het publiek te beschermen.

Daarbij mag Hofstee gegevens delen met vertrouwde en geselecteerde leveranciers (partners) om statistieke analyses uit te voeren. Denk hierbij aan instellingen in Google Analytics. Wij benadrukken daarbij dat het voor derden verboden is om uw persoonsgegevens te gebruiken, behalve om deze service te verstrekken aan Hofstee. Derden zijn verplicht tot geheimhouding van uw informatie.

Gebruik van Cookies

De website maakt gebruik van ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de webpagina server op uw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies kunnen niet worden gebruikt om een programma te laten werken of om virussen op uw computer te plaatsen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat u de cookie heeft toegekend. Hofstee kan dankzij cookies zien hoe vaak de website – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Het doel van een cookie is om de webserver in te lichten dat u bent teruggekomen naar een specifieke pagina.Cookies helpen om bepaalde informatie over u te herinneren voor latere bezoeken. Dit vergemakkelijkt het proces betreffende het opslaan van uw persoonlijke gegevens, zoals betaaladres, afleveradres etc. Wanneer u terugkeert naar dezelfde website zal de informatie die u reeds heeft opgegeven worden teruggehaald, zodat u makkelijk de op u afgestemde website  kenmerken kunt gebruiken. U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of te verwijderen..

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt meestal de instellingen van uw browser wijzigen om het gebruik van cookies uit te schakelen als u daar voorkeur aan geeft. Als u kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter tot een minder goede werking van de interactieve kenmerken van de website die u bezoekt.

Veiligheid van uw persoonsgegevens

Hofstee stelt uw persoonsgegevens veilig tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring. Wanneer persoonlijke informatie (zoals een creditcard nummer) wordt overgedragen naar andere websites, wordt het altijd beschermd door Secure Socket Layer (SSL) beveiliging, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens te verzenden.

Rechten betrokkenen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft betrokkenen sterke en uitgebreide privacyrechten. Dit zijn in uw geval het volgende:

 1. Recht op informatie – artikel 13 en 14 AVG
 2. Recht op inzage – artikel 15 AVG
 3. Recht op rectificatie – artikel 16 AVG
 4. Recht op vergetelheid – artikel 17 AVG
 5. Recht op beperking van de verwerking – artikel 18 AVG
 6. Recht op dataportabiliteit – artikel 20 AVG
 7. Recht van bezwaar
  1. Recht van bezwaar bij direct marketing – artikel 21 lid 2 AVG
  2. Recht van bezwaar bij bijzondere persoonlijke omstandigheden – artikel 21 lid 1 AVG

Bewaartermijnen

Wanneer iemand zich aanmeldt via de website of voor de nieuwsbrief, bewaart Hofstee de persoonsgegevens gedurende termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief. Daarnaast zal Hofstee de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Hofstee op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Wijzigingen Verklaring

Hofstee behoudt het recht om de privacyverklaring aan te passen.. Hofstee raadt u aan om periodiek deze verklaring via de website te raadplegen om op de hoogte te blijven voor eventuele aanpassingen. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 11 juni 2018.

Contact

Voor meer informatie over Caravanpark de Hofstee, privacy beleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via het onderstaand adres. Hier kunt u ook terecht voor andere vragen en klachten.

Caravanpark de Hofstee
Ouder Zeeweg 30
8071 TM Nunspeet
0341 – 252603
KvK nummer: 08013558
info@caravanparkdehofstee.nl